VINHAS VELHAS NEBOLI STARÉ KEŘE: CO JE NA STARÝCH VINICÍCH TAK ZAJÍMAVÉHO?

Jestliže se zajímáte o svět vína, určitě jste již na etiketách narazili na výraz „vinhas velhas“ (případně vieilles vignes, old vineyards, alte Reben nebo třeba viñas viejas). Někdy se pojí se samotným názvem vína, někdy na výraz narazíte spíše v popisu vína. Víte ale, co tato slova znamenají?

Pojďme se podívat na to, co toto označení znamená a co od vín z této kategorie očekávat.

Co znamená víno z „vinhas velhas“?

Do češtiny můžeme „vinhas velhas“ přeložit jako „staré keře“ nebo také volněji jako „staré vinice“. To naznačuje, že víno pochází z neobvykle starých keřů vinné révy a dá se od něj očekávat vyšší kvalita než u vína z mladších rostlin.

Se starými keři se často váže ještě jedno specifikum: mezi starými keři najdete ty nejpůvodnější odrůdy daného regionu, často pěstované starými technikami. V případě Portugalska jsou to například smíšené vinice, ve kterých rostou nejen různé odrůdy, ale také často různé barevné varianty vinné révy pohromadě. 

Ve výsledku jsou „vinhas velhas“, tedy staré vinice, jakýmsi rodinným dědictvím každého vinařské oblasti.

Vinhas Velhas - sklizen ze smisenych vinic

Historie portugalských „vinhas velhas“ ve zkratce

Až do 60. let minulého století byla většina portugalských vinic vedena „postaru“ – vinice byly smíšené z mnoha původních a odolných odrůd, které se v regionu tradičně pěstovaly. Využíval se každý kousek drahocenné půdy, a tak jste mezi vinnou révou mohli objevit mnoho olivovníků, ovocných stromů a třeba i nějakou tu pšenici.

Po změně režimu z diktatury na demokracii v roce 1974 a otevření se okolnímu světu přišel i do Portugalska trend industrializovaného vinařství. Po vinicích se rozjely traktory a staré rostliny se nahrazovaly mladými výsadbami, které byly schopny produkovat mnohem více hroznů a tím zvýšit produkci vína. Na staré způsoby se zanevřelo jako na příliš zpátečnické.

Naštěstí pro Portugalsko ne všude. Stejně jako jsou tvrdohlaví samotní Portugalci, je tvrdohlavá i portugalská krajina. Vinice, které ležely v odlehlých zapomenutých oblastech nebo v těžko přístupném terénu novátorským metodám odolaly a zachovaly pro nás poklad v podobě neuvěřitelného genetického fondu, který čekal na své znovuobjevení.

Nástup 21. století je pak nejen v Portugalsku, ale i po celém světě ve znamení „návratu ke kořenům“. Cení se minulost, tradice, zkušenost, různorodost a portugalské „vinhas velhas“ chytly druhý dech.

Jak staré vinice musí být, aby nesly označení „vinhas velhas“?

Překvapivě neexistuje žádný zákon pravidlo nebo alespoň zvykový konsenzus k přesnému určení věku, od kterého je keř vinné révy považovaný za „starý“. Zpravidla to však bývá od 20-25 let.

V samotném Portugalsku se uděluje označení „vinhas velhas“ v závislosti na regionálních zvyklostech. Podobně různorodé je to i v samotném evropském i mezinárodním vinařském prostoru. Národní i mezinárodní organizace tak postupně začínají vytvářet pravidla, podle kterých by se do budoucna označení „staré keře“ udělovalo. 

Vinhas Velhas - stare kere v Tras-os-Montes

Jsou „staré keře“ zárukou kvality?

Většina konzumentů má za to, že označení „vinhas velhas“ je synonymem vysoce kvalitního vína, avšak realita bývá někdy jiná. Ani vysoký věk vinice nepomůže tomu, když vinař odvádí špatnou práci – ať už na vinici nebo ve sklepě.

Vinná réva potřebuje ke svému zdravému vývoji kromě času i vhodné klima, půdu a péči vinohradníka. Ta spočívá ve volbě správných postupů, které umožňují vinné révě i přes vysoké stáří vytvářet kvalitní hrozny. Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak vína z těchto keřů mají potenciál dosáhnout opravdu výjimečné kvality.

A čím jsou pro nás staré keře specifické? Kromě tradičně širokých a zkroucených kmenů jsou pro starou vinnou révu typické i tyto vlastnosti:

  • genetická rozmanitost

Častá kombinace různých odrůd s různými charakterem na starých vinicích přenáší do vín velkou a tolik obdivovanou složitost vůní a chutí, kterou ve vínech z mladých rostlin nikdy nenajdete.

  • koncentrovanější hrozny

S postupujícím věkem vinná réva produkuje čím dál méně hroznů. Tato redukce se promítá nejen do menšího výnosu, ale také do vyššího obsahu cukru a aromatických látek v každé bobuli. Vína z těchto hroznů jsou pak mnohem komplexnější a zajímavější než vína z mladé révy.

  • hlubší kořeny

S věkem se kořeny révy vyhledávající přístup k vodě a živinám prodlužují. Rostliny pak jsou odolnější vůči rozmarům počasí a klimatu. A vína díky tomu dosahují stabilní kvality napříč ročníky.

  • v harmonii s terroirem

Staré vinice mnohem méně podléhající vlivu vnějších faktorů a hrozny, které produkují, tak mají dlouhodobě stabilní kvalitu. Stejně tak v sobě nesou tradici a autenticitu, díky kterým vína ze starých keřů věrně odráží duši svého regionu – starý dobrý terroir. 

Důležitost zachování tradice starých vinic

Proč tedy stále dochází ke klučení starých vinic a výsadbě nových?

Již jsme zmínili, že staré keře mají mnohem nižší produkci než keře mladé. Tím je samozřejmě snížen i příjem vinařství. Kromě toho je péče o starou vinici pracnější než péče o mladou výsadbu. Při údržbě starých keřů je často nemožné použít mechanizaci a je potřeba se uchýlit k manuální práci, kdy je v podstatě každému jednotlivému keři věnovaná speciální péče. Náklady spojené s péčí o takovouto vinici jsou pochopitelně velmi vysoké.

Na druhou stranu si nelze nevšimnout rostoucí zájem o zachování tohoto úžasného dědictví. Potenciál starých vinic generovat skvělá vína s vyšší přidanou hodnotou je jedním, ale ne jediným důvodem, proč se někteří vinaři svých starých vinic nevzdávají.

Mnoho odborníků ve vinařském světě tvrdí, že studium chování starých keřů nám může pomoci pochopit, jakým způsoben vinná réva čelí rozmarům počasí a klimatu. A na základě těchto poznatků zlepšit péči o vinnou révu v době probíhající klimatické změny.

A přestože je téma péče o vinohrady pro vinaře životně důležité, nezapomínejme ani na historickou a kulturní hodnotu starých vinic. Mnoho z nich přežilo války, epidemie škůdců, územní spory a jsou živoucími svědky plynoucího času v místech, kde byly vysazeny.

Vína z „vinhas velhas“ to je historie, různorodost a vytříbenost v láhvi.


Nyní, když už víte, co „vinhas velhas“ znamenají, je čas ocenit jejich historickou hodnotu i ve vaší sklence: VÍNA ZE STARÝCH KEŘŮ V NABÍDCE ATLANTIC WINES.