PROČ BYSTE MĚLI OCHUTNAT PORTUGALSKÁ VÍNA?

Portugalské víno si mnozí spojují s oslavami Vánočních svátků se skleničkou portského v ruce. Nebo třeba s tradičním přípitkem britské královské rodiny při speciálních příležitostech. Portugalské vinařství toho ale nabízí mnohem více – od slavných fortifikovaných vín, přes excelentní vína stolní až po jiskřivá šumivá. Ne nadarmo se říká, že Portugalsko je skrytou perlou světového vinařství.

Portugalsko, země na samotném jihozápadním cípu Evropy, je více méně stejně velká jako Česká republika, ale na rozdíl od Česka se tu víno pěstuje na většině území, včetně ostrovů. Portugalsko zajímá ve světě 10. pozici, co se plochy vinic týče, má 14 vinařských regionů různorodého charakteru, více jak 200 mikroklimatických oblastí a více jak 250 původních odrůd, z nichž mnohé nenajdete nikde jinde na světě než právě v Portugalsku. Výsledkem je neuvěřitelná rozmanitost vín, díky níž si Portugalsko zaslouží bližší prozkoumání.

TISÍCILETÉ TRADICE

Historie výroby vína v Portugalsku je velmi dlouhá – některé archeologické nálezy naznačují, že první vinice byly vysazeny již před 4 000 lety. Pro všechny kultury, které se na území Portugalska v průběhu doby vystřídaly, bylo víno a jeho výroba důležitým zdrojem příjmů a obchodu.

 Joao Portugal Ramos - Alentejo - tradicni slapani hroznu

S mnoha starověkými vinařskými technikami se můžeme setkat i dnes, ať už jde o šlapání hroznů nebo zrání vína ve hliněných amforách. Rodové metody se zde dědí z generace na generaci. Vinaři z 80. let dovedli portugalské vinařství k nejvyšším mezinárodním standardům kvality pomocí nových technologií, nejmladší generace dnes posunuje portugalské vinařství dála a dál díky novým zkušenostem ze zahraničních studijních cest.

MISTŘI CUVÉE

Instituce Wines of Portugal, která se stará o šíření slávy portugalských vín používá slogan “THE WORLD OF DIFFERENCE”, “svět rozdílů”. Krásně to odráží rozmanitost a exkluzivitu portugalského vína.

Dalším přízviskem, který se k portugalskému vinařství tradičně váže je “MASTERS OF BLEND”, “mistři míchání”, a odráží skutečnost, že v 80 % případů se u portugalských vín jedná o směsi několika odrůd neboli cuvée a že to těm Portugalcům s cuvéečky docela jde. Díky tomuto umění a znalosti charakteristických vlastností té které odrůdy, dosahují zaručené kvality vín v podobě aromatu, kyseliny a těla rok co rok, i když tomu ne vždy přírodní podmínky plně odpovídají.

Nejznámějšími, až posvátnými odrůdami jsou Touriga Nacional, Touriga Franca a Tinta Roriz a stojí za světovým věhlasem červených vín z oblasti Douro. Na jihu Portugalska, například v Alenteju, se pak tradiční portugalské odrůdy s oblibou míchají s odrůdami francouzskými, jako jsou například Syrah, Viognier či Alicante Bouschet, kterou si Portugalci už tak nějak přivlastnili – vždyť ji najdete i na 100 let starých vinicích. A mohli bychom pokračovat...

 Lisabon - svezi portugalske vino a tramvaj v pozadi

SVĚŽÍ VÍNA

Pokud bychom měli popsat rozmanitá portugalská vína jedním slovem, pak by to byla svěžest. Svěžest daná především přítomností kyselinky a důsledek kombinace neustále vanoucích atlantských větrů, složení půdy a středomořského podnebí. Svěžest, díky které jsou vína živá a jen zřídkakdy nudná. Svěžest, díky které jsou portugalská vína vítaným společníkem nejen v horkých letních dnech, ale také jako vítaný doplněk bohaté portugalské gastronomie.